null

Regulamin Strefy Piękna

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Korzystania z usług gabinetu kosmetyczneg Strefa Piękna Anna Szier jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

W trosce o wysoką jakość usług gabinetu Klient jest zobowiązany przyjść na czas. Umówiona godzina jest godzina rozpoczęcia zabiegu. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o liczbę minut spóźnienia.

null

& 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Salonu Strefa Piękna Anna Szier (zwanego dalej „Salonem”).
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Salonu na rzecz klientów w jego siedzibie.
 3. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia za zgodą opiekunów prawnych.
null

& 2. GODZINY OTWARCIA

 1. Salon Strefa Piękna Anna Szier świadczy usługi przy ul.Wawrzyńca 64 w Orzeszu, od wtorku  do soboty  w godzinach 10:00-17:00 oraz w każdą sobotę 9:00-13:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele, poniedziałki  salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas (zdarzeń losowych- typu brak prądu, wody,choroby..).
null

& 3. UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez social media (facebook,whatsup, instagram),Aplikację Moment.pl  formularz dostępny  na stronie www.https://kosmetyka-orzesze.pl/strefa-piekna/ oraz telefonicznie i mailowo.
 2. Przy określonych wizytach wymagany jest zadatek w wysokości nawet 200 zł, który rozliczany jest po wykonaniu usługi. Zadatek  jest to forma bezzwrotna . Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana przynajmniej 48h przed planowanym terminem Zadatek przepada.Zadatek nie przepada jeśli odwołanie wizyty jest z przyczyn zdrowotnych(w tym kwarantanna) czy losowych uzasadnionych ,ale warunkiem jest od razu umówienie kolejnej wizyty lub znalezienie innej osoby na jego miejsce. Zadatek dotyczy usług tj: makijaż permanentny,Fale radiowe,mezoterapia,zabiegi na ciało,henna pudrowa,laminacja i zabiegi na twarz . O zadatku Klient zostanie poinformowany również  przed umówieniem wizyty.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług, Zadatek należy wpłacić do 48h od umówionej wizyty.
 4. Potwierdzenie proszę przesłać na adres email strefapiekna85@o2.pl
 5. numer konta 11 1950 0001 2006 0044 4772 0001
 6. w tytule
 7. Zadatek bezzwrotny…(nazwa usługi)….kwota….(imię i nazwisko)……Data wizyty
 8. Podczas umawiania wizyty Klient wyraża zgodę  o przypomnieniu o wizycie 24h przed w formie SMS.
 9. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie. W przypadku dużego spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa wpłacony zadatek wcześniej przez klienta.
 10. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został pobrany zadatek , zostanie on zwrócony klientowi lub pozostanie do wykorzystania przy następnej wizycie
 11. W przypadku braku odwołania wizyty  przez klienta jest ona automatycznie wpisana jako wykonana i zadatek zostaje bezzwrotny pobrany za usługę która  nie została przeniesiona na inny termin .W tym przypadku zadatek przepada.
null

Cennik zadatków

 1. Makijaż permanentny 200zł
 2. laminacja brwi lub rzęs 40zł
 3. zabegi laserowe 100 zł
 4. zabiegi na twarz (Fale radiowe ,oczyszczanie wodorowe,oczyszczanie twarzy,.. ogólne zabiegi na twarz) 60zł
 5. zabiegi na ciało 50zł
 6. mezoterapia igłowa,mikroigłowa 80zł
 7. oczyszcanie black doll (peeling weglowy) 100zł

od reszty zabiegów zadatek nie jest wymagany